تاریخ پست:1398/4/15 7:0
فروزه‌ی دادگری و دادگستری

هجدهمین روز از تیرماه زرتشتی

امرداد

هجدهمین روز از تیرماه زرتشتی دادگری و دادگستری چو هور سپهر آورد روز رَش

ترا زندگى باد پدرام و خَوش

امروز رشن ایزد از ماه تیر سال 3757 زرتشتی، شنبه 15 تیرماه 1398خورشیدی، ششم جولای 2019 میلادی

هجدهمین روز از هر ماه در گاهشمار زرتشتی به نام رشن پیوند یافته است. رَشن (رَشْنو) ـ ایزد دادگرى و آزمایش ایزدى، ايزد درستی و دادگری كه از ايزدان سرای پسين و از داوران روز جزا هست. يشت رشن، يشتی هست در ستايش رَشن، رَشنو، رشن يشت ، يشت دوازدهم اوستا هست.

ایزد عدل و داد در دین مزدیسنى. در اوستا رَشْنو Rašnu و در پهلوى رَشْن Rašn به معناى عادل و دادگر است. رَشْن در اوستا اغلب با صفت رَزْیشْته Razišta (در پهلوى رزیستک Razistak) وبه صورت رَشْنو رزْیشْتَه به معناى راست تر و درست تر آمده است، و در فارسى معمولاً این ایزد با صفتش «رَشْن راست» خوانده مى شود.

 ابوریحان بیرونى در الآثار الباقیة (ص73) در فهرست روزهاى ایرانى، این ایزد را رَشْن خوانده که در زبان سُغدى رَسْن Rasn و در خوارزمى همان رَشْن خوانده مى شده است. در ادبیات فارسى این واژه به صورت «رش» بدون نون بکار رفته است.

فردوسى گوید: چو هور سپهر آورد روز رَش / ترا زندگى باد پدرام و خَوش،

خسروى مى گوید: مى سورى بخواه کامد رَش / مطربان پیش دار و باده بکَش.

یاد روز 15 تیرماه:

يمن در چنين روزی به سال 571 ميلادی پس از اخراج حبشی‌ها از آن سرزمين، به گستره‌ي ايران پيوست.

به سال 1631 ميلادی، ژنرال رستم خان فرمانده نيروهای اعزامي از اصفهان به قفقاز، به نافرمانی تهمورس فرمانروای گرجستان پايان داد.


تاریخ پست:1398/4/15 7:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :253

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics