تاریخ پست:1398/4/19 8:8
امرداد

باد ایزد بیست‌ودومین روز از تیرماه زرتشتی نگهبان آخشیج بادچون باد‌روز، روز نشاط آمد اي نگار

شادي فزاي هين و بده باده و بيار

امروز باد ایزد از ماه تیر سال 3757 زرتشتی، چهارشنبه 19 تیرماه 1398خورشیدی، 10 جولای 2019 میلادی

«باد»، نام بيست‌و‌دومين روز ماه در گاهشمار زرتشتی است. باد، به چم هوا است. در فرهنگ زرتشتی هوا از چهار آخشیج ستودنی و سپندینه مانند آب و آتش و ... است. در فرهنگ ایران پاک نگهداشتن چهار آخشیج خویشکاری هر انسان است. در اوستا ایزد وَیو (باد) همراه و همکار ایزدان آب و آتش و خاک است. ایزد وَیو (ایزد «باد» یا «هوا») همواره با ایزد رام آمده است. در اوستای سی‌روزه آمده: «...یاری باد به همه رزم و کارزار برساد. هر که را باد پشتیبان است پیروزی همیشه با اوست.

ایزد وَیو یا ایزد باد همواره با ایزد رام آمده است. نماد این روز در دین زرتشتی گل « بادرنگ بويه» است.'' وای یا وایو ''باد'' چهره‌ای دوگانه دارد، خوب وبد زیرا باد از هر دو جهان نیک وبد می‌گذرد. او نیکوکار است ودر عین‌حال می‌تواند با نیروی ویرانگر خود همه‌چیز و همه ‌کس را نابود سازد.

در ادبیات پهلوی دارای دو نیمه‌ی بد و خوب است که در اوستا نیمه‌ی نیک او که دشمن دیوان است ستوده شده. ایزد وایو در یشت پانزدهم اوستا به عنوان ایزدی مهم مورد ستایش قرار گرفته و این ستایش تا دوران اشکانی و ساسانی ادامه داشته‌است. در فرهنگ ایران قدیم ایزد یا الههٔ باد است.

این خداوندگار نه تنها برای تمام موجودات زنده روح حیات بوده بلکه روح دنیا و گیتی نیز محسوب می شده است. وایو همچنین هوایی است که در آن تمام موجودات زنده در هنگام مرگ نابود می شوند.

ايزد باد در اوستا چنين گزارش شده: جوينده، نيک‌كردار، چيره‌شونده، پس‌رونده، پيش‌رونده، پاينده‌فر، سخت‌ترين، قوي‌ترين، شكست‌دهنده، موج‌ريزنده، زبانه‌كشنده و ....

 

سروده‌ی مسعود سعد سلمان، بر پایه‌ی کتاب بندهش

چون باد‌روز، روز نشاط آمد اي نگار

شادي فزاي هين و بده باده و بيار

باده است شادي دل پيوسته باده خور

بي‌باده هر چه بيني باد هوا شمار

 

اندرزنامه آذرباد مهراسپندان (موبد موبدان در روزگار شاپور دوم)

در بخش (نیایش خواندن سرود و ادعیه) از بر کن و به کار نو مَپیوند

 

اندرزنامه آذرباد مهر اسپندان در سروده‌ی استاد ملک‌الشعرای بهار:

وگر با شدت کار، با داوران / در این روز رو، تا شوی کامران

سزد روز (باد) ار درنگی شوی / نپیوندی امروز کار از نوی

گل بادرنگ‌بویه نماد روز باد

 

یاد روز 19 تیرماه :

در تابستان سال 525 پيش از ميلاد سپاهی از ايران از سوي كمبوجيه، مامور شناخت و تصرف مناطق جنوبي ليبي شد. اين سپاه در باختر صحراي مصر و در منطقه‌ي واحه‌ي سيوا گرفتار توفان شن شد. اين سپاه به «سپاه گمشده پارسيان»، نامور است.

 


تاریخ پست:1398/4/19 8:8 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :233

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics