تاریخ پست:1398/4/21 11:50
به همت انجمن شریف آباد

آب انبار پیر هریشت جانی تازه گرفت

خبرنگار امرداد: فرشته جمشیدی

آب نبار پیر هریشت لایروبی و با آب تمیز آبگیری شد.
 آب انبار زیارتگاه سپندینه «هریشت» که در سال 1327خورشیدی ساخته شده و تاکنون با آب باران آبگیری می شد با مصوبه انجمن زرتشتیان شریف آباد لایروبی و سپس با کلر شستشو داده شد و با آب پاکیزه آبگیری شد.
بایسته است از داریوش کاموسی فرنشین انجمن شریف آباد، مقنی و کارگران زحمتکش اردکان که 11 روز بدون وقفه  این کار ارزشمند را انجام داده و به پایان رساندند سپاسگزاری کرد.

  

فرتور رسیده است.

0256


تاریخ پست:1398/4/21 11:50 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :902

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics