تاریخ پست:1398/4/27 07:08
امرداد


انارام ایزد سی‌اُمین روز از تیرماه زرتشتیانارام ز پیران شنیدم چنان

كه می ‌خورد باید به رطلِ گران

امروز انارام ایزد از ماه تیر سال 3757 زرتشتی، پنج‌شنبه 27 تیرماه 1398 خورشیدی 18 جولای 2019 میلادی

در گاه‌شمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی آراسته است. امروز سی‌اُمین روز از ماه خورداد در گاه‌شمار زرتشتی است و «انارام» نام دارد.

سی‌امین روزماه انیران یا انارام، به معنی فروغ بی‌پایان جهان مینوی است. در اوستا: «اَنَغرِرَاوچَ» است. انارام به چم «روشنایی بی‌پایان» است. برابر با آموزش‌های اشوزرتشت؛ کسانی که با اندیشه، گفتار و کردار نیک زندگی می‌کنند و با دروغ و ناپاکی مبارزه می‌ورزند، سرانجام به سرای نور و سرور خواهند شتافت که سرشار از خرسندی و شادمانی برای آن‌هاست. این سرا، همان خانه واپسین و جایگاه روشنایی و فروغ بی‌پایان است. زرتشتیان در این روز به سفر می‌روند و اهورامزدا را به شوند داده‌های نیکش ستایش می‌کنند.

 گل «مرو اردشيران» نماد انارام در دین زرتشتی است.

سروده‌ی مسعود سعد سلمان، بر پایه‌ی کتاب بندهش

انارام ز پیران شنیدم چنان / كه می ‌خورد باید به رطلِ گران
بیار ای نگار آن می مشک‌بوی / كزو نافه مشك یابی دهان
دل اندر كم و بیش گیتی مبند / همی دار جان را همی شادمان

اندرزنامه آذرباد مهراسپندان (موبد موبدان در روزگار شاپور دوم)

موی و ناخن پیرای و زن به زنی کن که فرزند نامور زاید.

اندرزنامه آذرباد مهر اسپندان در سروده‌ی استاد ملک‌الشعرای بهار:

در این روز جامه بیفزای بر / بدوز و بپوش و بیارای بر
(اَنیران) بود نیک، زن خواستن / همان ناخن و موی پیراستن


یادروز 27 تیرماه:

بر پايه اسناد در سال 465 پيش از ميلاد در خيابان‌هاي شهر شوش و نيز تخت‌جمشيد سربازان تازه‌اي با يونيفورم ويژه و تنها مسلح به نيزه و كمان و دشنه كمري با نظم ويژه‌اي گام برمي‌داشتند. اين سربازان تازه، مقدمه‌ي ايجاد يك واحد ثابت ارتش ايران شدند كه نام سپاه جاويدان بر خود گرفت.


تاریخ پست:1398/4/27 07:08 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :344

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics