تاریخ پست:1398/4/28 10:44
امرداد

آیین گاهنبار پنجی بر پایه ی گاهشمار قدیم زرتشتیان، در روستای زرتشتی نشین مزرعه کلانتر یزد برگزار شد.

 در گاهشمار قدیم زرتشتیان که در آن روزهای کبیسه محاسبه نشده است چهره همس پت میدیم گاه، واپسین گاهنبار سال است، این چهره در سال ۱۳۹۸ با روزهای ۲۲ تا ۲۶ تیر ماه همزمان است.

گزارش تصویری از آیین گاهنبار در روز  پایانی پنجی، برابر با چهارشنبه ۲۶تیر ماه، در روستای مزرعه کلانتر را در دنباله ببینید.

فرتور از فیروزه منوچهری است.
6744


تاریخ پست:1398/4/28 10:44 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :805

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics