تاریخ پست:1398/4/28 11:45
امرداد

 نوبت دوم مجمع همگانی انجمن زرتشتیان یزد، پسین چهارشنبه ۲۶ تیر ماه 1398 خورشیدی برای گزینش بازرس ها و گزارشی از فعالیت های انجمن در تالار بزرگچمی برگزار شد.

 نوبت دوم مجمع همگانی سالیانه انجمن زرتشتیان یزد، سین چهارشنبه ۲۶ تیر ماه آغاز به کار کرد. در این نشست پس از گاتاخوانی و نیایش موبدیار فریبا مالی، آقایان تشکر، کیانزاد و طهمورسی به عنوان هیات رییسه مجمع برگزیده شدند.

در ادامه بهرام مهر رستمی، بازرس انجمن زرتشتیان یزد به سخنرانی پرداخت. سپس سپنتا نیکنام، فرنشین انجمن زرتشتیان یزد، گزارشی از فعالیت های انجمن زرتشتیان یزد را در سال ۹۷ ارایه کرد.

برگزاری انتخابات، برای گزینش بازرس جدید، دیگر دستورجلسه مجمع بود، در این بخش شبنم خسروی و بهرام مهررستمی برای این سمت نامزد شدند که پس از انجام رای گیری به صورت مخفی و شمارش آرا، بهرام مهررستمی به عنوان بازرس اصلی و شبنم خسروی به عنوان بازرس جانشین برگزیده شدند.

بهرام مهر رستمی منتخب بازرس اصلی

شبنم خسروی منتخب بازرس علی‌البدل

فرتور از سرور دهموبد است.

0114


تاریخ پست:1398/4/28 11:45 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :656

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics