تاریخ پست:1398/5/4 8:22
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

برگزاری شطرنج سیمولتانه در سی و نهمین جام جان‌باختگانپیرو آگاهی‌رسانی ستاد برگزاری سی‌ونهمین دوره پیکار‌های ورزشی جام جان‌باختگان پیکارهای شطرنج سیمولتانه با هماوردی شطرنج‌باز حرفه‌ای مقام‌آور کشوری برگزار می‌شود.

در شطرنج سیملوتانه رستم بهمردی، شطرنج‌باز حرفه‌ای زرتشتی و دارای مقام قهرمانی کشوری، به پیکار با شطرنج‌بازان دارای مقام در جام جان‌باختگان می‌رود و هم‌زمان با ۱۵ تا ۲۰ شطرنج‌باز به رقابت می‌پردازد.

پیکارهای شطرنج سیمولتانه، آدینه چهارم امرداد ماه 1398 خورشیدی ساعت ۱۸ تا ۲۰ در کمیته‌ی شطرنج جام جان‌باختگان برگزار می‌شود. بازدید از این سری پیکار‌های شطرنج برای همه‌ی همکیشان آزاد است.

سی‌ونهمین دوره از پیکارهای جام جان‌باختگان 39 از 31 تیرماه آغاز شده و تا آدینه چهارم امردادماه 1398 خورشیدی در مارکار تهرانپارس ادامه دارد.


تاریخ پست:1398/5/4 8:22 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :372

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics