تاریخ پست:1398/5/5 0:14
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

سخنرانی ماهیانه سازمان زنان زرتشتیسخنرانی نخستین دوشنبه‌ی ماه سازمان زنان زرتشتی تهران پیرامون شاد زیستن و استقلال سالمندان در زندگی است.

گوهرناز پشوتنی ، کارشناس آموزش خانواده و مشاور در حیطه‌های ارتباطی، دوشنبه هفتم امردادماه 1398 خورشیدی درباره‌ی استقلال و شاد زیستن سالمندان در زندگی، سخنرانی می‌کند.

سخنرانی ماهیانه‌ی سازمان زنان زرتشتی از ساعت 10 در جشنگاه خسروی برگزار می‌شود و باشندگی در این نشست آموزشی برای همه‌ی همکیشان (آقایان و بانوان) آزاد و رایگان است.


تاریخ پست:1398/5/5 0:14 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :375

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics