تاریخ پست:1398/5/5 11:12
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

خجسته آیین سدره پوشی همگانی چهار نوجوانان بهدین کرجی همزمان با جشن امردادگان به کوشش انجمن زرتشتیان و کلاس‌های دینی در خانه دولت برگزار شد.

در این آیین فرخنده روژان کیومرثی، فروزان رستمی، ارشیا کیومرثی و پویا رشیدی آیین دین بهی را پذیرفتند و به جمع بسته کشتیان پیوستند. موبدان انجمن موبدان تهران، راشین جهانگیری و رشید خورشیدیان ، گودرز ماوندی و کوروش بلندی آیین  دینی جشن دین‌پذیری را اجرا کردند.  در ادامه‌ی این جشن، مهران زنده‌نوش فرنشین انجمن زرتشتیان  کرج، رشید خورشیدیان به نمایندگی از انجمن موبدان تهران، اسفندیاراختیاری نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس و گوهرتاج کوچکی ( خانم خادم) همراه با بیان سخنانی، یادبودهایی را به نو بسته کشتیان پیش کش کردند. 

به خجستگی جشن امردادگان، پنج‌شنبه سوم امردادماه 1398 خورشیدی برابر با امرداد روز از ماه امرداد جشن دین‌پذیری چهار نوجوان بهدین کرج برگزار شد.

 

فرتور رسیده است.

0256


تاریخ پست:1398/5/5 11:12 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :790

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics