تاریخ پست:1398/5/12 1:28
آریابرزن غیبی

پیکارهای مینی والیبال یادواره شادروان نادر نوذری در تالار تجلی کرمان برگزار شد.

پیکارهای مینی والیبال یادواره شادروان نادر نوذری به شکل یک روزه با شرکت تیم‌های مینی والیبال کرمان، آدینه 11 امردادماه 1398 خورشیدی در تالار تجلی کرمان برگزار شد. مجید قربانی، مسوول برگزاری این پیکارها در زمان حیات روانشاد نادر نوذری، مربی والیبال تیم باشگاه اردشیر همتی کرمان و همچنین سالیان سال مربی نادر نوذری نیز بود.

روانشاد نادر نوذری سالیان سال بازیکن تیم والیبال باشگاه اردشیر همتی کرمان بود و به شوند (:دلیل) پیشامدی در دریا درگذشت. 

فرتور از مهربرزین رستمی است.

0256


تاریخ پست:1398/5/12 1:28 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :387

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics