تاریخ پست:1398/5/23 10:54
خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

آدینه 25 امردادماه 1398 خورشیدی در شاهورهرام ایزد تهران گهنبار خوانده می‌شود.

آیین گهنبارخوانیِ توجی آدینه 25 امردادماه ساعت 8 و 30 دقیقه از سوی رویین‌تن نمیرانیان در شاهورهرام‌ایزد تهران برگزار می‌شود. به گفته‌ی رویین‌تن نمیرانیان مسوول شاهوراهرام‌ایزد این سومین سالی است که این گهنبار برگزار می‌شود.

واژه‌ی گهنبار جشن سالیانه یا فصلی است که در ستایش از شش مرحله‌ی آفرینش در شش هنگامه‌ی (چَهره) سال برگزار می‌شود. گهنباری را که خارج از این شش چهره خوانده شود، گهنبار توجی گو‌یند.

 

 


تاریخ پست:1398/5/23 10:54 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :669

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics