تاریخ پست:1398/5/29 0:5
امرداد
 شنبه هفدهم آگوست 2019 برابر با بیست و شش امرداد 1398 نوروز معروف به «نوروز شاهنشاهی» در درمهر تورنتو با جَشَن خوانی و گردهم ایی، جشن گرفته شد. این نوروز که بنا بر گاهشماری رایج بین اکثریت پارسیان جشن گرفته می شود، مجموعه ایی مفصل از ایین ها و مراسم های همانند پنجه و نوروز در گاهشماری زرتشتی ایرانی (معروف به فصلی) را در بر دارد. اما در نخستین نگاه برابر نبودن این نوروز با گاهشماری فصلی و قرار گرفتن اول فروردین در تابستان طبیعتا پرسش و تعجبی را برمی انگیزد. 

برای آگاهی بیشتر از نوروز شاهنشاهی و گاهشماری آن به اینجا بروید.

 

فرتور رسیده است

6063


تاریخ پست:1398/5/29 0:5 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :738

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics