تاریخ پست:1398/6/1 20:42
امرداد

 خانه ی فرهنگ و هنر زرتشتیان به مناسبت جشن شهریوزگان میزبان دوستداران شعر و چکامه سرایان بود.
نشست شب شعر 30 امردادماه 1398 خورشیدی برابر با جشن شهریورگان در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان برگزار شد و در این برنامه از چکامه سرایان و دوستانی که سروده هایشان را خواندند سپاسداری شد. 

 

فرتور از آناهیتا عبد شریف آبادی

 

6063


تاریخ پست:1398/6/1 20:42 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1637

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics