تاریخ پست:1398/6/2 8:18
امرداد

امردادامشاسپندان، پنجمین روز از  شهریورماه در گاهشمار زرتشتی، نماد رسایی و بی‌مرگیروز امرداد مژده داد بداند

       كه جهان شد به طبع باز خواند

امروز امرداد امشاسپند از ماه شهریور سال 3757 زرتشتی، شنبه دوم امردادماه 1398خورشیدی، 24 آگوست 2019 میلادی

آمرتات: جاودانگی، ماندگار و بی‌مرگی نام هفتمين روز از هر ماه در  گاهشمار زرتشتی و نام پنچمين‌ ماه است. آ، واگ (واژه‌) نفی هست، مٓر: به چم مردن و مرگ، تات.  پسوند  امرداد به پارسی آمده است. در  آفرینش نگهبان گیاهان و رستنی هست ، دو گام امشاسپندان خورداد و اَمرداد به هم پیوسته هستند. آدمی بتواند اين دو رده از زندگی را به وارستگی برساند و به رسایی برسد خودبه‌خود به بی‌مرگی و جاودانگی هم خواهد رسید.

در اوستا امرتات و در فارسی امرداد بنابراین امرداد یعنی بی مرگی و آسیب ندیدنی یا جاودانی. پس واژه "مرداد" . در ادب  مزدیسنا جایی ندارد. امرداد یکی از امشاسپندان است که نگهبانی گیاهان با اوست. هميشه با امشاسپند هه اُروتات يا خورداد هستند.

در گاهشمار سی‌روزه‌ی زرتشتیان هنگامی که نام روز و ماه برابر می‌شود آن روز را جشن می‌گیرند. فرارسیدن روز امرداد در ماه امرداد را جشن امردادگان می‌نامند.

در گات ها ، يسنا ٥١ ، بند ٧  می‌خوانیم:

كس به هفت رده، اهورامزدا، روان، نیک اندیشی، بهترین راستی، شهریاری مینوی، آرمان سپند، رسایی وبالندگی بی مرکی، جاودانگی برسد و بر راه آيين راستی مى‌رود، از بخشايش دو مينویی اهورامزدا به پاداش خواهد رسيد خوشی خورداد و جاودانگی امرداد را دارا مى شود.

«مسعود سعد» می‌سراید:

  روز امرداد مژده داد بداند

  كه جهان شد به طبع باز خواند

 

سروده‌ی مسعود سعد سلمان، بر پایه‌ی کتاب بندهش

روز امرداد مژده داد بدان

كه جهان شد به طبع باز جوان

عدل باريد بر جهان يك سر

دولت و ملک شهريار جهان

 

اندرزنامه آذرباد مهراسپندان (موبد موبدان در روزگار شاپور دوم)

دار و درخت بنشان

 

اندرزنامه آذرباد مهر اسپندان در سروده‌ی استاد ملک‌الشعرای بهار:

به (خورداد) جوی نوین کن روان/ امرداد بیخ نو اندر نشان


یاد روز دوم شهریورماه:

- اسماعيل دوم، شاه سفاک صفوی در يک توطئه‌ی داخلی مسموم و كشته شد.


تاریخ پست:1398/6/2 8:18 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :348

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics