تاریخ پست:1398/6/16 15:0
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

مجمع همگانی عادی انجمن زرتشتیان کرج، با دستور نشست تعیین شده در تالار مهردادِ خانه‌ی دولت برگزار شد.

پیرو آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتیان کرج، با رای گیری انجام شده و شمارش آرا، آرش خسرویانی و رستم ماندگاری به عنوان بازرسان اصلی و طهمورث خسرویانی به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال برگزیده شدند.

همچنین صورت‌های مالی منتهی به 29 اسفندماه 1397 خورشیدی بررسی و به تصویب باشندگان در مجمع همگانی رسید.

مجمع همگانی سالیانه‌ی گردش یازدهم انجمن زرتشتیان کرج در روز ورهرام ایزد از ماه شهریور برابر با آدینه 15 شهریورماه 1398 با باشندگی همکیشان کرجی همراه بود.

 

 مهران زنده‌نوش، فرنشین انجمن زرتشتیان کرج

 مهران زنده‌نوش، فرنشین انجمن زرتشتیان کرج

فرتور رسیده است.

0256


تاریخ پست:1398/6/16 15:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :593

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics