تاریخ پست:1398/6/18 1:1
در تهران و یزد برگزار می‌شود:

آیین واج‌یشت سومین چهره از گهنبار سال

خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

آیین واج‌یشت سومین چهره از گهنبار سال در تهران و یزد برگزار می‌شود

آیین واج‌یشت سومین چهره از گهنبار سال پنج‌شنبه 21 شهریورماه 1398 خورشیدی از سوی موبدان زرتشتی در تهران و یزد خوانده می‌شود.

آیین واج‌یشت چهره‌ی پیته‌شهم (پایان تابستان) پنج‌شنبه 21 شهریورماه در آتشکده‌ی تهران از سوی موبد کورش بلندی و مهراب وحیدی برگزار می‌شود. زمان آغاز این آیین 6 بامداد است.

موبد پدرام سروش‌پور و مهربان پولادی نیز در یزد آیین واج‌یشت این چهره را آتشکده ورهرام برگزار می‌کنند.

پیته‌شهم‌گاه به چم (:معنی) پایان تابستان است و هنگامه‌ی آفرینش زمین است. از این‌رو زرتشتیان می‌کوشند تا سفره‌ی گهنبار را بر روی زمین پهن کنند. این گهنبار از روزهای 21  تا 25 شهریورماه که با روزهای اشتاد تا انارام در گاهشمار زرتشتی برابری می‌کند، برگزار می‌شود.


تاریخ پست:1398/6/18 1:1 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :495

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics