تاریخ پست:1398/6/19 19:23
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

انتخابات گردش دهم انجمن یانش‌وران مانتره با دیرکرد انجام می‌شودانتخابات هیات‌مدیره‌ی گردش دهم و انتخاب بازرس انجمن یانش‌وران مانتره به شوند (:دلیل) به حد نصاب نرسیدن شمار نامزدهای انتخاباتی دیرتر انجام می‌شود.

پیرو آگاهی‌رسانی انجمن یانش‌وران مانتره یزد، انتخابات برای گزینش پنج هموند هیات‌مدیره‌ی گردش دهم و یک بازرس آدینه 29 شهریورماه 1398 خورشیدی ساعت 10 بامداد برگزار خواهد شد و زمان نام‌نویسی از نامزدهای انتخاباتی تا 20 شهریورماه تمدید شده است.

پیش از این، زمان برگزاری انتخابات گردش دهم انجمن یانش‌وران مانتره، چهارشنبه ۲۰ شهریورماه اعلام شده بود.

هموندان انجمن یانش‌وران مانتره که شرایط عضویت در هیات مدیره و بازرسی این انجمن را دارا هستند برای اعلام آمادگی نامزدی می‌بایست تا 20 شهریورماه 1398 خورشیدی، ساعت 18 تا 20 به انجمن یانش وران مانتره بروند.

دستور جلسه مجمع عادی انجمن یانش‌وران مانتره به شرح زیر است:

1-  استماع گزارش هیات مدیره گردش نهم و بازرسان قانونی

2-  بررسی و تصویب ترازنامه دو سال مالی گردش نهم

3-  انتخاب پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل هیات‌مدیره گردش دهم 

4- انتخاب یک بازرس و یک عضو علی‌البدل برای دو سال

شرایط  نامزدی در این انتخابات به شرح زیر آگاهی‌رسانی شده است:

۱_ استوار به آیین زرتشتی

۲_ دارا بودن حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۹ سال سن

۳_ اعتقاد به دین زرتشتی و پذیرفتن مفاد اساسنامه‌ی انجمن یانش‌وران مانتره

۴_ عدم اشتهار و شکست قوانین اجتماعی

۵_ حداقل ۳ ماه از عضویت و نخستین حضور در نشست انجمن یانش‌وران مانتره گذشته باشد

۱_ استوار به آیین زرتشتی

۲_ دارا بودن حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۹ سال سن

۳_ اعتقاد به دین زرتشتی و پذیرفتن مفاد اساسنامه‌ی انجمن یانش‌وران مانتره

۴_ عدم اشتهار و شکست قوانین اجتماعی

۵_ حداقل ۳ ماه از عضویت و نخستین حضور در نشست انجمن یانش‌وران مانتره گذشته باشد


تاریخ پست:1398/6/19 19:23 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :387

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics