تاریخ پست:1398/6/22 8:8
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

سپندینه‌ی آیین واج‌یشت گهنبار چهره پیته‌شهیم گاه، سومین گهنبار سال سپیده‌دم اشتاد ایزد در آتشکده‌‌ی ورهرام یزد برگزار شد.

موبدان پدرام سروش‌پور و مهربان پولادی، نمایندگان انجمن موبدان تهران، از نیمه شب اشتاد ایزد، نخستین روز از گهنبار، آیین یسناخوانی را در یشت‌خانه‌ی آتشکده‌ی ورهرام یزد آغاز کردند. همچنین با آوای اوستا‌خوانی موبدان فریبرز شهزادی، پرویز مالی و بهروز نجمی زاده از ساعت 6 بامداد گهنبار چهره‌ی پیته‌شهیم گاه آغاز شد. همراه با آوای اوستاخوانی موبدان، بسته‌کشتیان برای نو کردن کشتی (کمربند آیینی دین‌پذیری) همه به پا می‌خیزند و هماهنگ با موبدان، رو به سوی روشنایی، اوستای کُشتی را هم آوا می‌شوند. پس از نیایش از باشندگان با آب هوم (عصاره‌ی گیاه هوم که خاصیت درمانی دارد) و لُرک (آجیل آمیخته از چند میوه خشک) پذیرایی شد.

واج‌یشت گهنبار یکی از کهن‌ترین آیین‌ زرتشتی است که در شهرهای زرتشتی‌نشین به تایید انجمن موبدان برگزار می‌شود. موبدان در سپیده دم، پیش از آغاز هر چهره گهنبار، در مکان سپندینه یشت‌خانه‌ی آتشکده‌ی ورهرام، یسنا خوانی می‌کنند.

گزارش تصویری از برگزاری آیین واج‌یشت در آتشکده‌ی ورهرام، پنج‌شنبه 21 شهریورماه 1398 خورشیدی در پیوست آمده است:

اوستا‌خوانی موبدان فریبرز شهزادی، پرویز مالی و بهروز نجمی زاده در آیین واج‌یشت آتشکده ورهرام یزد

اوستا‌خوانی موبدان فریبرز شهزادی، پرویز مالی و بهروز نجمی زاده در آیین واج‌یشت آتشکده ورهرام یزد

موبد پدرام سروش‌پور و مهربان پولادی از نیمه شب اشتاد ایزد یسناخوانی را آغاز کردند

موبد پدرام سروش‌پور و مهربان پولادی از نیمه شب اشتاد ایزد یسناخوانی را آغاز کردند

چهره سمت راست: سپنتا نیکنام فرنشین انجمن زرتشتیان یزد

چهره سمت راست: سپنتا نیکنام فرنشین انجمن زرتشتیان یزد

موبد بهروز نجمی‌زاده

موبد بهروز نجمی‌زاده

موبد پدرام سروش‌پور از انجمن موبدان تهران

موبد پدرام سروش‌پور از انجمن موبدان تهران

پخش لرک در میان باشندگان آیین واج‌یشت گهنبار پیته‌شهیم گاه

پخش لرک در میان باشندگان آیین واج‌یشت گهنبار پیته‌شهیم گاه

پذیرایی با آب هوم (عصاره‌ی گیاه هوم که خاصیت درمانی دارد)

پذیرایی با آب هوم (عصاره‌ی گیاه هوم که خاصیت درمانی دارد)

فرتور از سرور دهموبد است.

0256


تاریخ پست:1398/6/22 8:8 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1078

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics