تاریخ پست:1398/6/23 10:10
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

اشتاد ایزد و شهریور‌ماه روز نیایش و ورزش و دیدار و دوستی و همدلی با سالمندان زرتشتی به همراه برنامه‌ی تغذیه سالم و برنامه همپرسگی با خرد و خردمند با باشندگی شماری از زرتشتیان و به کوشش کارگروه بانوان ورهرام گرامی داشته شد.

نیایش همگانی به سرپرستی ژیلا غیبی و تمرین حرکات ورزشی و کششی به سرپرستی مهری منوچهری آغاز این گردهمایی بود.

برنامه‌ی همپرسگی با خرد و خردمند  به سرپرستی مینا دهموبد پیرامون خیرات و دهش در میان بین زرتشتیان سخن گفته شد که شرکت‌کنندگان در آن باره همفکری و همراهی کردند و به ارایه‌ی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند.

در ادامه بهبود ماندگاریان و ژیلا غیبی درباره‌ی مطالب روزمره‌ی دیگری گفت‌وگو کردند.

در بخش برنامه‌ی تغذیه سالم ایران کریمدادی به آموزش پخت کیکی که آماده کرده بود، پرداخت. پایان برنامه با برنامه‌ی شاد دف‌نوازی و ترانه‌‌های محلی با هنرمندی شرکت‌کنندگان  و پذیرایی همراه بود.

آیین گرامی‌داشت اشتاد ایزد، یادآور راستی و درستی، بامداد پنج‌شنبه ۲۱شهریورماه ۱۳۹۸ در آدریان بزرگ برگزار شد.

 

 

فرتور رسیده است

 

6063

 


تاریخ پست:1398/6/23 10:10 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :499

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics