تاریخ پست:1398/6/23 11:33
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

آیین پرسه شادروان پروین رستم صنمی، مادر دکتر اسفندیار اختیاری، نماینده‌ی ایرانیان زرتشتی در تالار پولاد کسنویه برگزار شد.

آیین پرسه روانشاد پروین رستمی صنمی، در روز آسمان ایزد به گاهشمار زرتشتی با آوای اوستاخوانی موبدان پرویز مالی و مهربان آفرین در تالار پولاد کسنویه برگزار شد. در این آیین گروه پرشماری از زرتشتیان، فرنشینان و هموندان انجمن‌ها و نهادهای زرتشتی و پیشین و کنونی استان یزد، فرنشین اداره‌ی ادیان توحیدی وزارت فرهنگ و ارشاد، استاندار یزد، فرنشین دانشگاه یزد، فرنشین پارک علم و فناوری، مدیر کل آموزش و پرورش، استادان دانشگاه از مسوولان استان یزد باشنده بودند.

در بخشی از آیین پرسه دکتر اسفندیار اختیاری در سخنانی از جایگاه والای مادران گفت و در ادامه از ابراز همدردی زرتشتیان، مسوولان استانی و کشوری نیز سپاسگزاری کرد. همچنین میرزایی از دبیران بازنشسته آموزش و پرورش چکامه‌ای در وصف مادر خواند.

شادروان پروین صنمی در شامگاه دی‌ به‌دین ایزد از ماه شهریور برابر با دوشنبه 18 شهریورماه 1398 خورشیدی به دنبال بیماری در یزد چشم از جهان هستی فرو بست.

آیین دیدار و احوالپرسی از بازماندگان تازه درگذشته را پرسه می‌گویند.

گزارش تصویری از آیین گرامیداشت یاد بهشتی‌روان پروین رستم صنمی در روز آدینه 22 شهرویرماه 1398 خورشیدی را در پیوست می‌بینید:

آیین پرسه روانشاد پروین صنمی با آوای اوستاخوانی موبدان پرویز مالی و مهربان آفرین در تالار پولاد کسنویه برگزار شد.

آیین پرسه روانشاد پروین صنمی با آوای اوستاخوانی موبدان پرویز مالی و مهربان آفرین در تالار پولاد کسنویه برگزار شد.

سمت چپ، اسفندیار اختیاری، نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس

سمت چپ، اسفندیار اختیاری، نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس

سپنتا نیکنام، هموند شورای شهر یزد و فرنشین انجمن زرتشتیان یزد

سپنتا نیکنام، هموند شورای شهر یزد و فرنشین انجمن زرتشتیان یزد

چکامه‌سرایی میرزایی دبیر بازنشسته

چکامه‌سرایی میرزایی دبیر بازنشسته

سیدمجتبی میردهقان اشکوذری، فرنشین اداره‌ی ادیان توحیدی وزارت فرهنگ و ارشاد

سیدمجتبی میردهقان اشکوذری، فرنشین اداره‌ی ادیان توحیدی وزارت فرهنگ و ارشاد

سیدابوالفضل موسوی بیوکی نماینده‌ی مردم یزد در مجلس، دکتر محمدعلی طالبی، استاندار یزد، دکتر قاسم برید لقمانی، فرنشین دانشگاه یزد

سیدابوالفضل موسوی بیوکی نماینده‌ی مردم یزد در مجلس، دکتر محمدعلی طالبی، استاندار یزد، دکتر قاسم برید لقمانی، فرنشین دانشگاه یزد

فرتور از سرور دهموبد است.

025384


تاریخ پست:1398/6/23 11:33 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1724

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics