تاریخ پست:1395/6/4 23:45
خبرنگار امرداد: سیاوش نمیرانیان

پسین سومین روز پیکارهای جام بدمینتون زرتشتیان سراسر کشور با برگزاری بازی‌های رده‌بندی برای دست‌یابی به جایگاه سومی در رشته های گوناگون، دنبال شد. بازی‌هایی که عکس‌های آن در زیر آمده است، پسین و شامگاه چهارم شهریورماه ۱۳۹۵ خورشیدی در تالار بدمینتون شیراز، واقع در ورزشگاه تختی برگزار شده است:

فرتور از افشین خسروی است

1919 


تاریخ پست:1395/6/4 23:45 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :3314

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics