تاریخ پست:1398/6/24 12:0
چهره پیته‌شهیم گاه، هنگامه پدیداری زمین

پاسداشت آیین گهنبار به کوشش انجمن زرتشتیان واشنگتن

آتوسا مندگاری

انجمن زرتشتيان ايالت واشنگتن گهنبار چهره‌ی پيته شهیم گاه را  پسين روز شنبه 23 شهریورماه 1398 خورشیدی به روز زامیاد ایزد، گاهشمار زرتشتی، در تالار كليسای كركلند آمریکا برگزار كرد.

اوستاخوانی به کوشش موبديار جمشيد پوراسفندياری و با همراهی Ervad Soli Dastur, موبد سلی (از موبدان پارسی) انجام شد.
در پایان موبد سلی درباره‌ فلسفه‌ی گهنبار از گذشته تا حال سخنرانی كرد و موبدان پوراسفندياری چم و Soli با باشندگان پيمان همبستگی (همازوری) بستند. از باشندگان با لرک، ميوه و شام پذيرايی شد.

سومین چَهره‌ی گهنبار پیته‌شهیم گاه به چَم (:معنی) پایان تابستان است. در باور زرتشتیان سومین مرحله‌ی آفرینش از سوی اهورامزدا را یادآوری می‌کند که هنگام پدیدار شدن زمین در هستی است. هنگامه‌ی این جشن پنج‌روزه از اشتاد ایزد تا انارام ایزد در گاهشمار زرتشتی برابر با 21 تا 25 شهریورماه در سالنمای رسمی کشور است.

 

 

فرتورها از آتوسا مندگاری است

7777


تاریخ پست:1398/6/24 12:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1222

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics