تاریخ پست:1398/6/25 12:13
امرداد

کهن آیین گهنبار چهره‌ی پیته‌شهیم گاه در میان زرتشتیان سن‌دیه‌گو از ایالت کالیفرنیا آمریکا گرامی داشته شد.

آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار پایان سال به پاس هنگامه‌ی پدیداری زمین در هستی یکشنبه 24 شهریورماه 1398 خورشیدی به روز مانتره‌سپند ایزد بر پایه‌ی گاهشمار زرتشتی در سن‌دیه‌گو برگزار شد.

 سومین چَهره‌ی گهنبار، پیته‌شهیم گاه به چَم (:معنی) پایان تابستان است. در باور زرتشتیان سومین مرحله‌ی آفرینش از سوی اهورامزدا را یادآوری می‌کند که هنگام پدیدار شدن زمین در هستی است. هنگامه‌ی این جشن پنج‌روزه از اشتاد ایزد تا انارام ایزد در گاهشمار زرتشتی برابر با 21 تا 25 شهریورماه در سالنمای رسمی کشور است.

 داریوش باستانی هموند انجمن زرتشتیان
داریوش باستانی هموند انجمن زرتشتیان

کامبیز فرودی هموند انجمن زرتشتیان
کامبیز فرودی هموند انجمن زرتشتیان

فرتور رسیده است.

0256


تاریخ پست:1398/6/25 12:13 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1647

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics