تاریخ پست:1398/7/11 23:30
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

آیین پُرسه به یاد روانشاد رستم خسرو نمیرانیان، پدر دکتر افشین نمیرانیان، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران روز سروش ایزد به سالمه‌ی زرتشتی برگزار شد.

گروه پرشماری از زرتشتیان، خویشان و آشنایان به یاد شادروان رستم خسرو نمیرانیان پنج‌شنبه 11 مهرماه 1398 خورشیدی در تالار ایرج گردهم آمدند و با شرکت در آیین پرسه یاد درگذشته را گرامی داشتند. موبد اردشیر بهمردی آیین اوستاخوانی را به جا آورد. موبد پدرام سروش‌پور سخنران آیین پرسه بود.

رستم نمیرانیان فرزند خسرو و مروارید، پسین تیر ایزد از ماه مهر به گاهشمار زرتشتی برابر با یکشنبه هفتم مهرماه 1398 خورشیدی به دنبال بیماری از جهان هستی درگذشت و به هماروانان پیوست. همسر آن بهشتی‌روان، کیان‌دخت بهرامی، فرزندان افشین و راشین نمیرانیان هستند.

آیین دیدار و احوالپرسی از بازماندگان تازه درگذشته را پرسه می‌گویند.

 

روانشاد رستم خسرو نمیرانیان

روانشاد رستم خسرو نمیرانیان

چهره دوم راست: موبد مهربان فیروزگری

چهره دوم راست: موبد مهربان فیروزگری

موبد اردشیر بهمردی

موبد اردشیر بهمردی

چهره میانی افشین نمیرانیان فرنشین انجمن زرتشتیان تهران

چهره میانی افشین نمیرانیان فرنشین انجمن زرتشتیان تهران

چهره سمت راست: اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس

چهره سمت راست: اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس

موبد پدرام سروش پور سخنران مراسم پرسه

موبد پدرام سروش پور سخنران مراسم پرسه

نیایش پایانی برساد

نیایش پایانی برساد

سید مجتبی میردهقان مسوول امور ادیان در وزارت ارشاد اسلامی

سید مجتبی میردهقان مسوول امور ادیان در وزارت ارشاد اسلامی

فرتور از همایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1398/7/11 23:30 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2015

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics