تاریخ پست:1398/7/15 14:14
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

هیات رییسه کمیسیون دینی زرتشتیان یزد گزینش شدهیات رییسه‌ی گردش هفتم کمیسیون دینی زرتشتیان استان یزد گزینش شد.

نشست گردش هفتم کمیسیون دینی زرتشتیان استان یزد یکشنبه 14 مهرماه 1398 خورشیدی برگزار شد. در این نشست هموندان کمیسیون دینی موبد مهربان آفرین را به عنوان فرنشین و موبد افلاتون یزدانی را در جایگاه جانشین فرنشین برگزیدند. هومن آبیاری، حسابدار و خداداد خسرویانی نیز به عنوان دبیر هیات‌ریسه‌ی کمیسیون دینی گزینش شدند. سیمین آریایی و سوسن بختیاری و پروین کیانی هموندان هیات مدیره هستند.

انتخابات گردش هفتم کمیسیون دینی زرتشتیان استان یزد، هفتم مهر ماه انجام شد. این نهاد مسوولیت برگزاری کلاس‌های دینی دانش‌آموزان زرتشتی را در استان یزد بر دوش دارد.


تاریخ پست:1398/7/15 14:14 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :239

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics