تاریخ پست:1398/7/15 15:15
به کوشش انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران

سپاسداری از نو دانشجویان در آیین گهنبار آغاز سرما

خبریار امرداد: مهشید شهریاری

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران از نودانشجویان هموند این انجمن همزمان با گهنبار چهره ایاثرم گاه سپاسداری می‌کند.

برپایه‌ی آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، آیین گهنبارخوانی چهره‌ی اياثرم گاه روز ارد ايزد و مهرماه برابر با آدينه 19 مهرماه 1398 خورشیدی در دو هنگام  بامداد ساعت 10 بامداد و پسن ساعت 15در مكان انجمن زرتشتيان تفت و توابع مقيم تهران برگزار می‌‌شود. آفرینگان آیین گهنبارخوانی چهره اياثرم گاه هنگام ده بامداد به دوش آرامه و تندرستی همه بهدينان و بسته‌كشتيان و وهان هفت كشور زمين به ويژه ايرانيان خوانده می‌شود. انجمن زرتشتیان تفت و توابع هرساله همزمان با برگزاری گهنبار چهره ایاثرم گاه از نودانشجویان هموند این انجمن سپاسداری می‌کند. سپاسداری از پذیرفته‌شدگان كنكور همزمان با برگزاری آیین گهنبارخوانی در هنگام بامداد انجام می‌شود. دانشجویان پذیرفته‌شده در سال تحصیلی جدید می‌توانند  تا  ۱۶ مهر‌ماه با شماره ۸۸۳۰۷۴۶۷، دبیرخانه‌ی این انجمن تماس بگیرند.

آفرينگان گهنبار هنگام پسین ساعت 15 به نامگانه روانشادان ١-رستم خدابخش گودرزی. گودرز مهربان مهر. پريدخت سروش يگانگی (مهر). شهريار خدابخش گودرزی. گلبايی بهرام گشتاسب پور(گودرزی). خدابخش گودرز گودرزی. شيرين خدابخش كوچک نصر آبادی. همايون گودرز مهربان (غريب شاهی).  ٢- شهمردان خسرو. نرگس رستم. هرمزديار شهمردان پوربهرامی زين آبادی. رستم شهمردان معاونت. فيروزه بهرام خسرويانی. بهرام نوشيروان معاونت. ماهيار شهمردان پور بهرامی. مهربانو بهرام كاوسی. جهانگير شهمردان پور بهرامی.  ٣- خدابخش خداداد بهمردی چمی. گوهر مرزبان سلامتی ٤- جهانگير خداداد بهرام كيانی زين آباد. خورشيد شير مرد فلفلی مباركه. گلستان خدامراد دشتكی. وفادار فيروز جمشيدی (شهمردان). دولت شير مرد فلفلی مباركه. فيروزه آذر. ماهرخ وفادار جمشيدی. رستم وفادار جمشيدی. ٥- مهربان شهمردان سعادت. مرواريد فرهاد مرزبانی زين آباد. دكتر سهراب سعادت. فلامرز خداداد فلامرزيان. مرواريد سياوش يزدانی. ٦- پشوتن جی دوسابای ماركار. ٧- از بهرت اشوی هماروانان خوانده می‌شود.

نام چهارمین چَهره‌ی گهنبار از واژه‌ی اوستایی آیاثریمه به چم (:معنی) آغاز سرمای زمستان گرفته شده است. این گاه در باور زرتشتیان هنگامه‌ی آفرینش گیاهان و رُستنی‌ها از سوی پروردگار است و به این انگیزه برای بزرگداشت آن جشن وشادی برپا می‌کنند.


تاریخ پست:1398/7/15 15:15 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :425

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics