تاریخ پست:1398/7/16 12:22
سیما باستانی

 آیین مهرگان روز فروردین ایزد به سالمه 3757 مزدیسنی برابر با شنبه سیزدهم مهرماه 1398 خورشیدی در «در مهر» کامران مریلند آمریکا پاس داشته شد.
 شماری از زرتشتیان ایرانی و پارسی ساکن مریلند آمریکا در خجسته آیین مهرگان، جشن مهر، دوستی و پیمان، گردهم آمدند. موبد کورش دستور، آیین اوستاخوانی و نیایش را به جا آورد. آن خادمیان، فرنشین انجمن زرتشتیان مریلند، در سخنانی به باشندگان خوش‌آمد گفت. ماهان، نونهال هنرمند، تکنوازی سنتور را اجرا کرد. شرکت کنندگان در جشن هر یک شام به همراه آورده بودند و در پایان از میهمانان پذیرایی شد.

ایزد مهر، از کهن‌ترین و ارجمندترین ایزدان نزد آریاییان بوده است. با برآمدن آیین زرتشت، اگرچه از ارج و جایگاه مهر کاسته شد؛ ولی این ایزد کهن آریایی هم‌چنان در سپهر اندیشه‌ی ایرانی برجای ماند.

تکنوازی سنتور از سوی ماهان نونهال 7 ساله

آن خادمیان، فرنشین انجمن زرتشتیان واشنگتن

افسانه دهقانیان مجری برنامه

موبد کورش دستور 

فرتورها از سیما باستانی است

7777


تاریخ پست:1398/7/16 12:22 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :774

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics