تاریخ پست:1398/7/16 18:56
امرداد

 هموندان انجمن اولیا ومربیان دبستان دخترانه مارکار یزد گزینش شدند.

میدیوماه ماوندادی با ۶۰ رای، شیرین نمیری با ۵۴ رای، راشین هرمزدی با ۵۰ رای، فرشاد نیکفام با ۴۰ رای و داریوش عدالتی با ۳۷ رای به عنوان هموندان اصلی انجمن اولیاومربیان دبستان مارکار گزینش شدند. همچنین پریسا باستانی، دیناز جوانمردی و دلبر رستمی هموند جانشین(:علی‌البدل) شدند.

انتخابات انجمن اولیاومربیان دبستان مارکار یزد پسین یکشنبه 14 مهرماه 1398 خورشیدی برگزار شد. گاتاخوانی و پخش سرود ملی در آغاز برنامه، سپسا‌داری از هموندان پیشین و سخنرانی خانم خاوریان مدیر دبستان از برنامه‌های این روز بود. خاوریان در سخنرانی این برنامه از جایگاه نخست این دبستان در استان یزد و رتبه برتر کشوری خبر داد.

میدیوماه ماوندادی فرنشین پیشین انجمن اولیاومربیان در ادامه‌ی این برنامه گزارشی از فعالیت‌های انجمن نیز ارایه کرذ.

گفتنی است نامزدهای این انتخابات میدیوماه ماوندادی، داریوش عدالتی، شیرین نمیری، راشین هرمزدی، دلبر رستمی، فرشاد نیکفام، پریسا باستانی، بهناز بهروزی، دیناز جوانمردی بودند. 

 

 

 

فرتورها از کوشا جمشیدی است

7777


تاریخ پست:1398/7/16 18:56 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :614

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics