تاریخ پست:1398/7/21 11:51
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

زرتشتیان یزد اوستاخوانی آیین واج‌یشت چهره‌ی ایاثرم‌ گاه را در آتشکده‌ی ورهرام برگزار کردند.

آیین واج‌یشت گهنبار، کهن آیینی است که پیش از سپیده‌دم نخستین روز از چهره‌ی گهنبار در جایگاه یزشن‌ گاه یا یشت‌خانه‌ی آتشکده برگزار می‌شود. با دمیدن آفتاب، یسناخوانی موبدان مهربان پولادی و کورش بلندی، نمایندگان انجمن موبدان تهران، پایان گرفت. دمیدن آفتاب، نشان از آغاز چهره‌ی گهنبار است. هر چهره، پنج روز است. با دمیدن آفتاب، موبدان گرد سفره‌ای دیگر اوستا و گهنبار می‌خوانند.
باز هم سفره‌ای سپید كه بر آن شاخه‌های همیشه سبز سرو و مورد نهاده‌اند، كاسه‌ای آب، سینی بزرگی از لُرک (:هفت‌گونه میوه‌ی خشک شده) و دیگر آفریده‌های نیک اهورایی كه هریک نمادی از امشاسپندان هستند.

گزارش تصویری از برگزاری آیین واج‌یشت آغاز زمستان، چهارمین گهنبار سال که سپیده‌دم 20 مهرماه 1398 خورشیدی در یزد برگزار شد را در پیوست می‌بینید:

 

پذیرایی آب گیاه هوم

 دکتر موبد مهربان پولادی

فرتورها از کوشا جمشیدی است

7777


تاریخ پست:1398/7/21 11:51 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1147

دیدگاه هموندان

نام : ف.ش زمان : ۲۱ مهر ۱۳۹۸ _ ۲۱:۰۷:۳۳

چه حرکت خوب و نیکویی شد که انجمن موبدان برپایی آیین واژیشت گهنبار را در آتش ورهرام یزد احیاء کرد. خیلی جای سپاسگذاری داره. دست همتون سبز

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics