تاریخ پست:1398/7/30 8:18
امروز خورداد امشاسپند؛ ششم آبان‌ماه زرتشتی

گشایش نخستین کنگره جهانی زرتشتیان در چنین روزی

امرداد

تصویری از یازدهمین کنگره در سال 1397 استرالیا پر ت گشایش نخستین کنگره جهانی زرتشتیان در چنین روزی

امروز خورداد امشاسپند از ماه آبان سال 3757 زرتشتی، سه‌شنبه 30 مهرماه 1398 خورشیدی، 22 اکتبر 2019 میلادی

در چنین روزی سال 1339 خورشیدی نخستین کنگره‌ی جهانی زرتشتیان در ایران، زادگاه اشو زرتشت پیامبر آریایی، گشایش یافت.

کنگره‌های جهانی زرتشتیان هر چهار سال یکبار در یکی از کشورها برگزار می‌شود و گروه زیادی از همکیشان سراسر جهان درآن گردآمده به گفتگو و رایزنی می‌پردازند تا شاید اندکی از مشکل‌ها و نارسایی‌های هازمان زرتشتی در ایران وجهان را کاهش دهند وبه راهکارهایی تازه دست یابند تا مزدیسنان یا پیروان اندیشه اشوزرتشت در جهان همانند نیاکان خویش؛ دانش پرور و دانشمند، هنرمند ونام آور، پوینده وپیشرو، نیکوکار وخوشنام به سربرند وبی‌گمان ساختاری فراهم شود تا آموزه‌های شکوهمند اشوزرتشت را نیز بدرستی به نسل‌های پس ازخود پیش‌کش کنند.

كنگره‌های جهانی زرتشتيان با آرمان همازوری زرتشتيان از سال 1339 خورشیدی در تهران آغاز به کار کرد. کنگره‌ی دوم، چهار سال پس از آن، سال 1343 در بمبئی هندوستان برگزار شد و  از آن سال تاكنون 9 كنگره‌ی ديگر در سال‌هاي 1350 تهران، 1365 بمبئی، 1368 بمبئی، 1375 تهران، 1379 هوستون آمريكا، 1384 در لندن،  1388 در دبی و دهمین کنگره‌ی جهانی زرتشتیان سال 1392 در بمئی هندوستان برگزار شد.

شهر پرت در استرالیا 11 تا 14 خوردادماه 1397 برابر با یکم تا چهارم  ماه ‌جون 2018 میزبان یازدهمین کنگره جهانی زرتشتیان بود. دوازدهمین کنگره‌ی جهانی زرتشتیان نیز تابستان سال 1401 برابر با  2022 میلادی در نیویورک آمریکا برگزار می‌شود.

 

 

 امروز ششم آبان‌ماه در روزنگار مزدیسنی خورداد امشاسپند؛ نگهبان آب‌ها و سرسبزی در گاهشمار زرتشتی

خورداد پنجمین امشاسپند و پاس دارنده‌ی آب‌ها و سرسبزی است. آب در كنار سه آخشيج ديگر (خاک، هوا، آتش) در ميان ايرانيان باستان از اهميت ويژه‌ای برخوردار بوده است . وجود ايزدان گوناگون موكل بر آن و نوشته‌های ايرانی و انيرانی همه گواه اهميت اين آخشيج است در ميان ايرانيان باستان و زرتشتيان. طبيعت در نظر ايرانيان جايگاه والايي دارد و عناصر آن قابل احترام و دارای تقدس ويژه‌ای است. آب،‌باد، خاک و آتش در دين اشوزرتشت و در فرهنگ و سنت ايرانی چهار آخشيج مقدس است كه برای هر يک از آن‌ها فرشته‌ی ویژه‌ای تعيين شده و خویشکاری فرد زرتشتی است که محيط زيست را در حد توان پاک نگاه دارد. آب نه تنها مقدس است بلكه آشاميده شده و در امور جاری زندگی به مصرف می‌رسد. عنصری كه وحدت آن نماد يكتايی اهورامزدا و كثرت آن جلوه‌گاه تمام پديده‌های جهان هستی است،‌ از چكه‌ی باران تا اقيانوس پهناور و از آب آرام چاه تا سيل جاری در بستر رودها موجد و مولد زندگی است.

از باده جوی شادی و از باده باش خوش

بی‌باده اين جهان، صنما بادگير، باد

در ايران باستان تا به امروز ماه سوم سال و روزششم هر ماه خورداد نام دارد. يشت چهارم كه به‌ نام خورداد يشت خوانده می‌شود، به طوري كه اين فرشته در جهان مینوی نماد كمال اهورامزدا و در جهان جسمانی نگهبان آب است. خورداد در اوستا «هـَئوروَتات» و در پهلوی «خُردات» یا «هُردات» به معنی رسایی و کمال است که در گات‌ها یکی از فروزه‌های اهورا مزدا و در اوستای نو نام یکی از هفت امشاسپند و نماد رسایی اهورا مزدا است. بخش هئوروه که صفت است به چم رسا، همه، درست و کامل. بخش دوم تات که پسوند است برای اسم، بنابراین هئوروتات به چم کمال و رسایی است. خورداد نماینده رسایی و کمال اهورامزداست.

خورداد، امشاسپند بانویی است که نگهداری از آب‌ها در این جهان، خویشکاری اوست و کسان را در چیرگی بر تشنگی یاری می‌کند از این روی در آیین، به هنگام نوشیدن آب از او به نیکی یاد می‌شود و در گیتی به نگهبانی آب گماشته شده است.ایزدان تیر و باد و فروردین از همکاران خورداد هستند.

در گات‌ها، از خورداد و امرداد پیوسته در کنار یکدیگر یاد می‌شود و در اوستای نو نیز این دو امشاسپند، پاسدارنده آب‌ها و گیاهان‌اند که به یاری مردمان می‌آیند و تشنگی و گرسنگی را شکست می‌دهند. گل سوسن نماد خورداد امشاسپند است. 

در یسنا، هات ۴۷، آمده‌است که اهورامزدا رسایی خورداد و جاودانگی امرداد را به کسی خواهد بخشید که اندیشه و گفتار و کردارش برابر آیین راستی است.

 در متن‌های کهن امشاسپند خورداد: چهارمین یشت از یشت‌های بیست و یک گانه‌ی اوستا، ویژه ستایش و نیایش امشاسپند بانو خورداد است که در آن یشت از زبان اهورا مزدا یادآور می‌شود که «... یاری و رستگاری و رامش و بهروزی خورداد را برای مردمان اشون بیافریدم...» و سپس تاکید می‌شود هر آن کس که خورداد را بستاید همانند آن است که همه امشاسپندان را ستایش کرده‌است. در بندهش نیز درباره خورداد آمده‌است : «... ششم از مینویان، خورداد است؛ او از آفرینش گیتی، آب را به خویش پذیرفت..»، چنین گوید: هستی، زایش و پرورش همه موجودات مادی جهان از آب است و زمین را نیز آبادانی از اوست...»

 

سروده‌ی مسعود سعد سلمان، بر پایه‌ی کتاب بندهش

خورداد ‌روز داد نباشد كه بامداد

از لهو و خرمی بستانی ز باده داد

از باده جوی شادی و از باده باش خوش

بی‌باده اين جهان، صنما بادگير، باد

 

اندرزنامه آذرباد مهراسپندان (موبد موبدان در روزگار شاپور دوم)

جوی کن

 

اندرزنامه آذرباد مهر اسپندان در سروده‌ی استاد ملک‌الشعرای بهار:

به (خورداد) جوی نوین کن روان/ (امرداد) بیخ نو اندر نشان


یاد روز 30 مهرماه:

- زادروز نادر شاه افشار، بنيادگذار سلسله افشاريه، در سال 1688 ميلادی در دستگرد خراسان. بيست و دوم اکتبر زادروز نادرشاه سردار بزرگ و شاه انتخابی ايران است که در سال 1688 ميلادی در دستگِرد خراسان به دنيا آمد و 59 سال عُمر کرد و مرزهای ايران را در شمال و شمال غربی، جنوب و شرق به حد زمان ساسانيان رسانيد و در شمال غربی و غرب، عثمانی را از قفقاز و همه سرزمين‌های اَرمنی‌نشين بيرون راند و شهرهای کربلا و نجف را متصرف شد. وی همچنين به تصرف دهلی موفق شد و با فراری دادن روس ها، مرزهای ايران در داغستان را تثبيت کرد. 

تاریخ‌نگاران نظامی «نادر» را آخرين سردار بزرگ مشرق زمين خوانده‌اند. وی در نوجوانی با مادرش به اسارت ازبک‌ها که به خراسان دستبرد زده بودند درآمد ولی پس از رسيدن به سن بلوغ و نيز درگذشت مادرش، از اين اسارت فرار کرد و به ايل افشار پناهنده شد و به همين سبب وی را نادرشاه افشار نوشته‌اند، حال آن که در اصل از تبار افشارها نبود.

- 1938: نخستين ماشين فتوكپی ازسوی «چستر كارلسون Chester F. Carlson» ساخته شد و نامش را «زيراكسXerox» گذارد كه از واژه يونانی «زيروگرافیXerography» به معنای «خشک نويسی» گرفته شده است. کارلسون که يک فيزيکدان آمريکايی بود (1906-1968) هجدهم اکتبر 1937 فن فتوكپی خشک (نه بمانند ساختن عکس در تاريکخانه) را اختراع کرد و آن را به ثبت داده بود و درست يک سال بعد (اکتبر 1938) موفق به ساخت ماشين آن شد.


تاریخ پست:1398/7/30 8:18 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :446

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics