تاریخ پست:1398/8/17 12:0
امرداد 419 چاپ شد

کابوس زاگرس؛ مرگ بلوط

خبرنگار امرداد: نگار جمشیدنژاد

شماره‌ی 419 هفته‌نامه‌ی امرداد با عنوان «کابوس زاگرس؛ مرگ بلوط» در هشت رویه منتشر شد.

سخن نخست چهارصد و نوزدهمین شماره‌ی امرداد با عنوان «شادی از ترس، ترس از شادی!» به خامه‌ی بابک سلامتی، مدیرمسوول و سردبیر  هفته‌نامه‌ی امرداد به فراگیر شدن آیین‌های باخترزمینی (:غربی) همانند هالوین و ولنتاین بدون همخوانی و پیوند با فرهنگ و جغرافیای فرهنگی ایران و فراموشی رفته‌رفته‌ی آیین‌های ایرانی می‌پردازد.

امرداد 419  از ‌شنبه 18 آبان‌ماه 1398 خورشیدی، در روزنامه‌فروشی‌ها و نمایندگی‌های فروش «امرداد»، در دسترس دوست‌داران فرهنگ و تمدن ایران قرار دارد.

در چهارصد ‌و ‌نوزدهمین شماره‌ی امرداد نوشتارهای زیر آمده است:

 عنوان نوشتارهای رویه‌ دوم (رویداد):

- کابوس زاگرس؛ مرگ بلوط!

- گستاخی قزاقستان به کورش بزرگ

- رویدادهای کوتاه

 

عنوان نوشتارهای رویه‌ی سوم (مردم):

-  جُوَک‌کاری، هنری تشنه‌ی بازآفرینی

- همه‌ی عروسک‌های جهان در یک خانه

- نگاه مردم

- جدول (ویژه‌ی اراک2)

 

عنوان نوشتارهای رویه‌ی چهارم (شاهنامه):

- آغاز تا پایان شاهنامه برای کودکان و نوجوانان

- چرا نام هخامنشیان در شاهنامه نیست؟

- گزارش دوگانه‌نمای شاهنامه درباره‌ی پادشاهی بوراندخت

- رستم و ایندره

امرداد 419 چاپ شد

 در رویه‌ی پنجم (اندیشه) این نوشتارها آمده است:

-  خرمن‌کوه، کوهی به شکل پرتوهای خورشیدی

-  ریشه‌ی «کشور»، از دید سوشیانت کشور ایران

- گذری بر پژوهش‌های نسخه‌شناسی اوستا

 

عنوان‌های رویه‌ی ششم (تاریخ و باستان‌شناسی):

- ایران، خاستگاه فرهنگ و تمدن هندواروپایی

- ریشه‌های آزادی‌خواهی در غرب

 

عنوان‌های رویه‌‌ی هفتم (زرتشتیان):

- پیوندهای پیشینه‌ی تاریخی زرتشتیان با زندگی امروز

- آیین جشن‌خوانی در یادمان‌های سه آتش ورهرام

- ترجمه‌ی کتاب یک موبد پارسی پس از صد سال

- رویدادهای کوتاه زرتشتی

 

عنوان‌های رویه‌ی هشتم (هشتی):

- تنگه‌ی بهرام چوبین، رازی در دل صخره‌های سترگ

- پته‌دوزی؛ هم‌نشینی نقش و رنگ

«امرداد» شماره‌ی 419  از ‌‌شنبه 18 آبان‌ماه 1398 خورشیدی، در روزنامه‌فروشی‌ها و نمایندگی‌های امرداد در دسترس خوانندگان خواهد بود.

خوانندگان می‌توانند برای دسترسی به هفته‌نامه‌ی امرداد افزون‌بر نمایندگی‌ها و روزنامه‌فروشی‌ها از راه‌های زیر نیز بهره ببرند.

 لینک فروش اینترنتی شماره‌ی 419 امرداد

لینک اشتراک ایمیلی هفته‌نامه‌ی امرداد

نشانی دکه‌های شهر تهران ، کرج و حومه


تاریخ پست:1398/8/17 12:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :551

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics