تاریخ پست:1398/8/16 16:46
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

ادامه‌ی بازسازی و بهسازی بخش‌هایی از نیایشگاه «پیرسبز»، به کوشش انجمن زرتشتیان شریف‌آباد یزد در حال انجام است.

بازسازی زیارتگاه سپندینه پیرسبز پیرو مصوبه‌ی انجمن زرتشتیان شریف‌آباد از نخستین روزهای دی‌ماه سال 1397 آغاز شده و هنوز ادامه دارد.

«پیرسبز چک‌چكو»، در ٦٨ كیلومتری شمال‌‌ خاوری (:شرقی) استان یزد و در كوه‌های «خرانق» شهرستان اردکان از مهمترین زیارتگاه‌های زرتشتیان است. انجمن زرتشتیان شریف‌آباد، خویشکاری سامان‌دهی و نگهداری این زیارتگاه سپندینه را بر دوش دارد. زرتشتیان در پی سنت‌های دیرینه و كهن همه ساله روزهای ٢٤ تا ٢٨ خوردادماه به نیایش همگانی در زیارتگاه پیر سبز می‌‌پردازند.

گزارش تصویری از مراحل پیش از بازسازی و پس از آن را در پیوست می‌بینید:

محوطه‌ی جلوی حمام خادم پش از انجام بازسازی

محوطه‌ی جلوی حمام خادم زیارتگاه پیر سبز چک‌چکو پس از پاکسازی

جلوی حمام خادم پس از بازسازی و بهسازی

بازسازی بخش‌هایی از راه پله‌های زیارتگاه پیرسبز پیش و پس از بازسازی:

فرتورها از انجمن زرتشتیان شریف‌آباد یزد رسیده است.

کد 6063

 


تاریخ پست:1398/8/16 16:46 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :769

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics