تاریخ پست:1398/8/18 16:4
فراخوان کانون دانشجویان زرتشتی

گردآوری یادبودها در نمایشگاه پنجاه سالگی

خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

فراخوان کانون دانشجویان زرتشتی گردآوری  یادبودها در نمایشگاه  پنجاه سالگیکانون دانشجویان زرتشتی به بهانه‌ی پنجاه سالگی بنیان‌گذاری این کانون، نمایشگاهی از یادبودها و یادگاری‌ها برگزار می‌کند.
نمایشگاه یاد شده دربردارنده‌ی یادبودها، یادگاری‌ها و هر آن چه خواهد بود که به پیشینه‌ی کانون دانشجویان زرتشتی و برنامه‌های آن، از آغاز تا اکنون، پیوند دارد. کانون دانشجویان زرتشتی از هموندان قدیمی کانون، برگزار‌کنندگان و یا باشندگان برنامه‌های این ارگان خواسته است برای باشکوه‌تر برپا کردن این نمایشگاه، یادبودهای خود را در اختیار کانون بگذارند تا یاریگر کانون دانشجویان زرتشتی در برگزاری هرچه باشکوه‌تر نمایشگاه باشند. شماره تلفن‌های ۰۲۱۶۶۷۰۶۴۱۹، ۰۲۱۶۶۷۴۴۶۷۰ و ٠٩١٩٥٥١٠٥٢٨ راه ارتباطی با کانون و همراهی برای برگزاری این نمایشگاه است.


تاریخ پست:1398/8/18 16:4 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :475

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics