تاریخ پست:1398/8/22 14:59
انجمن زرتشتیان تهران آگاهی‌رسانی کرد

برگه الکترونیکی دریافت پرسش‌‌های همکیشان

خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

برگه الکترونیکی دریافت پرسش انجمن زرتشتیان تهرانانجمن زرتشتیان تهران، برای گردآوری پرسش‌های همکیشان، برگه‌ی الکترونیکی ثبت پرسش را در دسترس قرار داد. انجمن پاسخگوی پرسش‌ها در نشست پرسش و پاسخ خواهد بود.

روابط عمومی گردش ۴۴ انجمن زرتشتیان تهران، در راستای فراهم آوردن امکان مشارکت بیشتر همکیشان در نشست پرسش و پاسخ، تسهیلاتی در اختیار همکیشان قرار داده است که افزون بر  امکان طرح پرسش بصورت حضوری، بتوانند بصورت الکترونیکی هم پرسش‌های خود را تا پیش از آغاز نشست در روز آدینه ۲۴ آبان‌ماه، مطرح کنند. هیات‌مدیره‌ی انجمن زرتشتیان تهران یادآور شده است که پرسش‌ها را بدون نام دریافت می‌کنند. همچنین برپایه‌ی میزان تکرار پرسش‌ها، آنها را اولویت‌بندی کرده و پاسخ می‌دهند.

برگه‌ی الکترونیکی که همکیشان می‌توانند پرسش‌های خود را از هموندان انجمن زرتشتیان تهران بپرسند، در دسترس است.


تاریخ پست:1398/8/22 14:59 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :526

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics