تاریخ پست:1398/8/25 12:21
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

برنامه‌ی اهدای خون تبلور زیبای انسانیت و مهرورزی با هماهنگی انجمن یانش‌وران مانتره در یزد انجام شد.

هموندان انجمن یانش‌وران مانتره، پنج‌شنبه ۲۳ آبان‌ماه 1398 خورشیدی در کار نیک اهدای خون همازور شدند.

فرتور از انجمن یانش‌وران مانتره رسیده است.

6744

 


تاریخ پست:1398/8/25 12:21 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :563

دیدگاه هموندان

نام : مهشید زمان : ۲۵ آبان ۱۳۹۸ _ ۱۲:۵۱:۲۷

هزار آفرین برشما واقعا کلمه ای پیدا نمی کنم که بگویم بازهم میگویم آفرین برشما

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics