تاریخ پست:1398/9/9 16:16
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

هفته‌ی کتاب و کتابخوانی در دبستان پسرانه دینیاری با اجرای برنامه‌هایی در راستای تشویق دانش‌آموزان به خواندن، گرامی داشته شد.

به مناسبت هفته‌ی کتاب و کتاب‌خوانی نمایشگاه کتاب در دبستان دینیاری برپا شد. معرفی کتاب به دوستان و کتاب‌خوانی در زنگ تفریح، قصه‌گویی برای دانش‌آموزان پایه‌‌های یکم تا سوم در داخل آموزشگاه، بازدید دانش‌آموزان پایه‌های سوم تا ششم از نمایشگاه کتاب بخش‌هایی از برنامه‌های هفته‌ی کتاب و کتاب‌خوانی بود که با همکاری دانش‌آموزان و کادر آموزشی دبستان دینیاری اجرا شد.

بازدید ئانش@آموزان پایه‌ی سوم تا ششم دبستان دینیاری از نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته‌ی کتاب و کتاب‌خوانی

بازدید ئانش‌آموزان پایه‌ی سوم تا ششم دبستان دینیاری از نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته‌ی کتاب و کتاب‌خوانی

داستان‌گویی برای پایه‌های یکم تا سوم دبستان دینیاری در هفته کتاب

داستان‌گویی برای پایه‌های یکم تا سوم دبستان دینیاری در هفته کتاب

تشویق دانش‌آموزان به کتاب خواندن در زنگ تفریح

تشویق دانش‌آموزان به کتاب خواندن در زنگ تفریح

برپایی نمایشگاه کتاب در دبستان دینیاری به مناسبت هفته کتاب

برپایی نمایشگاه کتاب در دبستان دینیاری به مناسبت هفته کتاب

فرتورها رسیده است.

7777


تاریخ پست:1398/9/9 16:16 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :285

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics