تاریخ پست:1398/9/17 13:50
خبرنگار امرداد: سپینود جم

پاییز این فصل رویایی و دل‌انگیز فرشی از نقش و رنگ را بر طبیعت زیبا گسترانیده و در هر جایی از ایران به‌گونه‌ای چشم‌نوازی می‌کند.

زیبایی پاییز در بخش‌های شمالی کشور جلوه‌ای بی‌مانند دارد. فرتورهایی از پاییز زیبای جنگل‌های ساری را در آذرماه امسال ببینید.

فرتورها از کورش قاسمیان است.

7777


تاریخ پست:1398/9/17 13:50 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :353

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics