تاریخ پست:1398/9/18 16:24
سازمان زرتشتیان ایرانی شمال کالیفرنیا

زرتشتیان ساکن آمریکا سپندینه روز ورهرام ایزد در«در مهر سن خوزه» به نیایش پروردگار پرداختند.

نیایش همگانی در روز پنج شنبه 14 آذرماه 1398 خورشیدی  از ساعت 18 در «در مهرِ» سن حوزه برپا شد. هر ماه این نیایش همگانی در روز ورهرام ایزد در این مکان برگزار می شود.

فرتورها از سازمان زرتشتیان ایرانی شمال کالیفرنیا رسیده است .

4090


تاریخ پست:1398/9/18 16:24 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1117

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics