تاریخ پست:1398/9/21 13:13
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

کارگروه ورزش بانوان ورهرام اشتاد ایزد و آذرماه روز نیایش و ورزش و دهش و روز دیدار و دوستی و همدلی با سالمندان  زرتشتی را همراه با برنامه‌های تغذیه سالم و همپرسگی با خرد و خردمند گرامی داشت.

برنامه‌ با نیایش همگانی به سرپرستی بانو پیرغیبی آغاز شد و با ورزش همگانی و آموزش تمرین‌های ورزشی با کش به سرپرستی مهری منوچهری ادامه یافت. برنامه‌ی تغذیه‌ی سالم با تهیه‌ی سورُگ به کوشش پوران بامسی و تهیه‌ی کیک لبو با دستپخت ایراندخت کریمدادی پی گرفته شد.

در بخش همپرسگی با خرد و خردمند به سرپرستی مهرانگیز ذهبی به بیان فلسفه‌ی برگزاری جشن آذرگان و جشن شب چله پرداخته شد. برنامه‌ی شاد با دف‌نوازی و خواندن ترانه‌های شاد سنتی بانوان هنرمند شرکت کننده  بخشی دیگر از برنامه بود. در پایان از دهش شرکت کنندگان پذیرایی با صرف صبحانه ومیوه و شیرینی و آش رشته انجام شد.

گزارش تصویری گرامی‌داشت اشتاد ایزد، چهارشنبه ٢٠ آذرماه  خورشیدی ۱۳۹۸ در مجموعه دینی ورزشی اجتماعی و فرهنگی را در پیوست می‌بینید:

فرتورها رسیده است 

1842

 

 


تاریخ پست:1398/9/21 13:13 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :788

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics