تاریخ پست:1398/9/30 15:55
مهنوش فرهمند

گروه قلاب‌بافی بانوان کرمان با پخت آش تندرستی در شاه‌ورهرام ایزد خجسته آیین شب چله را پاسداشت.

این گروه در سوم بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ به سر پرستی ویدا کیوان‌آذر بنیاد شد. نزدیک به ۵۰ هموند دارد که بسیاری از آنها فعالیت غیرحضوری دارند و نزدیک به 15 تن در کلاس حضوری شرکت می‌کنند. کلاس‌های هنگام بامداد شنبه وچهارشنبه از ساعت ۱۰ در شاه ورهرام ایزد آغاز می‌شود وهر چند وقت یک‌بار نمایشگاهی از کارهای دستی برپا می‌کنند. در ادامه فرتورهایی از برنامه‌ی امروز رو می‌بینید:

فرتورها از مهنوش فرهمند است.

4090


تاریخ پست:1398/9/30 15:55 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :590

دیدگاه هموندان

نام : همکیش زمان : ۱ دی ۱۳۹۸ _ ۱۰:۲۹:۲۵

موفق باشید

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics