تاریخ پست:1398/10/1 12:32
مرکز زرتشتیان کالیفرنیا اورنج کانتی

مرکز زرتشتیان کالیفرنیا اورنج کانتی شنبه 30 آذرماه 1398 خورشیدی، واپسن شامگاه پاییزی آیین نیاکانی شب چله را با برگزاری دورهمی خانوادگی شاد پاسداشت.

فرتورها رسیده است .

4090


تاریخ پست:1398/10/1 12:32 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1507

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics