تاریخ پست:1398/10/8 18:40
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

مهر ایزد از ماه دی واج‌یشت چهره میدیاریم‌گاه زرتشتیان تهران و یزد، روز مهر ایزد از ماه دی به پیشواز گهنبار میدیاریم‌گاه، پنجمین چهره از گهنبار می‌روند.

سپندینه آیین واج‌‌ یشت گهنبار میدیاریم گاه، سپیده‌دم مهر ایزد از ماه دی در گاهشمار زرتشتی برابر با سه‌شنبه 10 دی‌ماه 1398 خورشیدی برگزار می‌شود.

موبدان پدرام سروش‌پور و کورش بلندی در آتشکده‌ی تهران و مهربان پولادی و مهراب وحیدی در آتشکده‌ی ورهرام یزد، همزمان پیش از سپیده‌دم آغاز چهره‌‌ی گهنبار، در مکان سپندینه یشت‌خانه‌، اتاق مجاور نگهداری آتش آتشکده‌ی ورهرام، آیین یسناخوانی را برگزار می‌کنند.

زرتشتیان تهران و یزد از ساعت 6 بامداد در آتشکده‌ی محل زندگی گردهم می‌آیند و اوستاخوانی نخستین روز از گهنبار میانه‌ی زمستان بزرگ را با موبدان هم آوا می‌شوند.

 واج‌ یشت گهنبار یکی از کهن‌ترین آیین‌ زرتشتی است که در شهرهای زرتشتی‌نشین به تایید انجمن موبدان در آتشکده‌ی ورهرام برگزار می‌شود. آتشکده‌ی اصلی هر شهر که نماد روشنایی در آن نگهداری می‌شود به آتش ورهرام نامور است.

 گهنبار چَهره‌ی میدیارم (گهنبار میانه‌ی زمستان بزرگ)، پنجمین چهره از گهنبار، گاه آفرینش جانوران و چارپایان است، هر ساله برپایه‌ی سالنمای خورشیدی از ۱۰ تا ۱۴ دی‌ماه برابر با مهر ایزد تا ورهرام ایزد در گاهشمار زرتشتی برگزار می‌شود.


تاریخ پست:1398/10/8 18:40 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :362

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics