تاریخ پست:1398/10/13 12:32
به مناسبت سالگرد بنیان‌گذاری انجمن ایرانشاه اودواده اوستاو

پیام شادباش نارندرا مودی، نخست‌وزیر به زرتشتیان هند

برگردان: زال راسپینا

پیام شادباش ناندرا مودی رییس جمهور هند به زرتشتیان هند به مناسبت سالگرد بنیانگذاری انجمن ایرانشاه اودواره اوستانارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، سومین سالگرد بنیادگذاری انجمن ایرانشاه اودواده اوستاو را به زرتشتیان هند شادباش گفت.

پیام شادباش و سپاسداری نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، به زرتشتیان هند و انجمن ایرانشاه اودواده اوستاو که در روزنامه تایمز آف ایندیا هم با شماره ۷۲۹۱۴۷۹۵ چاپ شده است. ترجمه متن پیام را در دنباله می‌خوانید:

«باعث خرسندی است که به مناسبت سومین سالگرد تاسیس ایرانشاه اودواده اوستاو ،مراسم جشنی از تاریخ ۲۷تا ۲۹دسامبر برگزار می‌شود و به عنوان یادبود چاپ و در مراسم پخش می‌شود.

سنتهای فرهنگی ریشه دارو میراث غنی معنوی ما توسط روحیه صلح دوستی و همزیستی، هماهنگی و جامعیت، پرورش یافته و پایدار گشته است. فرهنگ هند همیشه به خاطر روحیه پذیرش همگان به صورت یکسان، مشهور بوده است. برای ما ارتباطات انسانی در اولویت قرار دارد.

فلسفه و باورهای زرتشتی از اصول هماهنگی و  یکپارچگی با وجود اعتقادات متفاوت، پیروی می‌کند.این ابتکار عمل برای برگزاری مباحث مذهبی،ب یانات، برنامه‌های فرهنگی و سایر مراسم به‌عنوان بخشی از برنامه‌های ایرانشاه اودواده اوستاو، روش ایده‌آلی برای پیوند جوانان با فلسفه معنوی غنی، میراث و فرهنگ زرتشتیان است.

من مطمئنم که برکات ایرانشاه بزرگ شامل حال اوستاو خواهد شد. امیدوارم اوستاو الهام بخش نژاد بشر و بخصوص جامعه پارسی باشد که پایبند اندیشه و گفتار و کردار نیک باشند.

با بهترین آرزوها و درودها برای موفقیت باشکوه اوستاو - نارندرا مودی، دهلی نو ۱۸دسامبر ۲۰۱۹»

پیام شادباش ناندرا مودی رییس جمهور هند به زرتشتیان هند به مناسبت سالگرد بنیانگذاری انجمن ایرانشاه اودواره اوستا

فرتورها رسیده است.

4090


تاریخ پست:1398/10/13 12:32 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :416

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics