تاریخ پست:1398/10/14 16:0
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

آیین گهنبار میدیاریم‌گاه واپسین روز چَهره در آتشکده‌ی مجتمع رستم ‌باغ برگزار شد.
شماری از زرتشتیان برای همازوری و هم بهره شدن از مِیَزد (:مهمانی) گهنبار در مجتمع رستم‌ باغ تهران‌پارس گردهم آمدند. گهنبارخوانی در واپسین روز چهره‌ی میدیارم‌گاه، گهنبار میانه‌ی آرامش، روز ورهرام ایزد از ماه دی در گاهشمار زرتشتی، برابر با شنبه 14 دی‌ماه 1398 خورشیدی از ساعت 10 بامداد در آتشکده‌ی مجتمع رستم باغ برگزار شد.
آتشکده‌ی رستم‌باغ هماره در روزهای آغازین و واپسین هر چهره میزبان میزد مینوی گهنبار است.

واژه‌ی گهنبار دارای دو بخش گاه و انبار است. گهنبارها جشن‌هایی فصلی هستند. در هر سال، شش چهره‌ی گهنبار برگزار می‌شود که هر کدام یادآورِ گاهی از آفرینش است. اين شش پله در «فروردين‌يشت»، بند هشتاد و شش، به این ترتيب «آسمان، آب، زمين، گياهان، جانوران و انسان.» است. در باور زرتشتيان گهنبار ایاثرم گاه هنگامه‌ی آفريده شدن «گیاه» از سوی خداوند است و آيين‌های اين گهنبارهم‌چون ديگر گهنبا‌رها برگزارمی‌شود.
چَهره‌ی پنجم گهنبار در هر سال، میدیاریم‌‌گاه است. این گهنبار از روز مهر ایزد تا روز ورهرام از ماه دی و مانند گهنبارهای پیشین به مدت پنج روز برگزار می‌شود. میدیاریم یعنی میانه‌ی آرامش، به همین روی این جشن در زمانی برگزار می‌شود که هنگام آرامش و استراحت کشاورزان و دامداران است. زرتشتیان این گهنبار را نیز مانند دیگر گهنبارها در خانه‌ی خود و یا در مکان‌های سپندینه‌ی آتشکده برگزار می‌کنند.

آتشکده زرتشتیان رستم باغ تهرانپارس

آتشکده زرتشتیان رستم باغ تهرانپارس

موبد شهریار نیرو سنگی

موبد شهریار نیرو سنگی

آفرینامی به معنای یکتایی پروردگار، بزرگ دانای هستی بخش

ویسپوخاترم به معنای یکتایی خداوند و پیامبری اشوزرتشت

ویسپوخاترم به معنای یکتایی خداوند و پیامبری اشوزرتشت 

نیایش پایانی برساد

نیایش پایانی برساد

همایون پشوتنی زاده سرپرست گهنبار آتشکده رستم باغ

همایون پشوتنی زاده سرپرست گهنبار آتشکده رستم باغ

دهش پرتقال و سیب از سوی خانواده دهنوی

دهش پرتقال و سیب از سوی خانواده دهنوی

خوراک سیروسداب

خوراک سیروسداب

خوراک سیروسداب

فرتور از همایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1398/10/14 16:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :827

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics