تاریخ پست:1398/10/16 16:0
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار میدیارم گاه، به پاس آفرینش چهارپایان در چهره‌ی پنجم، روز ورهرام ایزد و دی ماه در تالار مهرداد خانه‌ی دولت (انجمن زرتشتیان کرج) برگزار شد.

این آیین با اوستا‌خوانی موبدیار گودرز ماوندی و دهموبدی بهرام تیراندازی انجام شد. در بخش دیگری از آیین مهرداد دهنادی هدایایی را به رسم یادبود پیش‌کش نودانشجویانی کرد که در سال پیش رو ازشهر کرج به دانشگاه راه یافته‌اند.

اسفندیاراختیاری، نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس و تاج‌گوهر خدادادکوچکی (خانم خادم)، مادر جانسپار راه میهن مهندس فرهاد خادم، از مهمانان این آیین بودند. اسفندیار اختیاری، سخنانی را پیرامون همازوری همکیشان با شرکت در انتخابات مجلس برای پاسداری از کرسی 125 ساله‌ی زرتشتیان در مجلس بیان کرد. در پایان از باشندگان با لرک و میوه ودرین و سیر و سداب و کیک و کماچ و آش و سوروگ پذیرایی انجام شد. به مناسبت دومین سالگرد درگذشت روانشاد پوراندخت نمیرانیان، میزبان این آیین مهرداد دهنادی بود.

انجمن زرتشتیان کرج آیین گهنبار‌خوانی گهنبار میدیارم گاه را شبانگاه واپسین روز از چهره، شنبه 14 دی‌ماه 1398 با باشندگی همکیشان برگزار کرد.

واژه‌ی گهنبار دارای دو بخش گاه و انبار است. گهنبارها جشن‌هایی فصلی هستند. در هر سال، شش چهره‌ی گهنبار برگزار می‌شود که هر کدام یادآورِ گاهی از آفرینش است. اين شش پله در «فروردين‌يشت»، بند هشتاد و شش، به این ترتيب «آسمان، آب، زمين، گياهان، جانوران و انسان.» است. در باور زرتشتيان گهنبار ایاثرم گاه هنگامه‌ی آفريده شدن «گیاه» از سوی خداوند است و آيين‌های اين گهنبارهم‌چون ديگر گهنبا‌رها برگزارمی‌شود.
چَهره‌ی پنجم گهنبار در هر سال، میدیاریم‌‌گاه است. این گهنبار از روز مهر ایزد تا روز ورهرام از ماه دی و مانند گهنبارهای پیشین به مدت پنج روز برگزار می‌شود. میدیاریم یعنی میانه‌ی آرامش، به همین روی این جشن در زمانی برگزار می‌شود که هنگام آرامش و استراحت کشاورزان و دامداران است. زرتشتیان این گهنبار را نیز مانند دیگر گهنبارها در خانه‌ی خود و یا در مکان‌های سپندینه‌ی آتشکده برگزار می‌کنند.

به مناسبت دومین سالگرد درگذشت روانشاد پوراندخت نمیرانیان، میزبان این آیین مهرداد دهنادی بود

به مناسبت دومین سالگرد درگذشت روانشاد پوراندخت نمیرانیان، میزبان این آیین مهرداد دهنادی بود

این آیین با اوستا‌خوانی موبدیار گودرز ماوندی و دهموبدی بهرام تیراندازی انجام شد

این آیین با اوستا‌خوانی موبدیار گودرز ماوندی و دهموبدی بهرام تیراندازی انجام شد

اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس

اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس

مهرداد دهنادی، میزبان آیین گهنبار در کرج به یاد دومین سال درگذشت همسرشان روانشاد پوراندخت نمیرانیان

مهرداد دهنادی، میزبان آیین گهنبار در کرج به یاد دومین سال درگذشت همسرشان روانشاد پوراندخت نمیرانیان

مهران زنده‌نوش، فرنشین انجمن زرتشتیان کرج

مهران زنده‌نوش، فرنشین انجمن زرتشتیان کرج

بانوان از سمت چپ: تاج‌گوهر کوچکی (خانم خادم)، مادر جانسپار راه میهن مهندس فرهاد خادم

ردیف بانوان از سمت چپ: تاج‌گوهر خدادادکوچکی (خانم خادم)، مادر جانسپار راه میهن مهندس فرهاد خادم

فرتورها برگرفته از کانال ورهرام کرج است.

1842


تاریخ پست:1398/10/16 16:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :474

دیدگاه هموندان

نام : همایون مهرزاد زمان : ۱۷ دی ۱۳۹۸ _ ۱۱:۱۵:۵۹

چه آیین دینی و یاد زیبایی که همراه آن تشویق و دلگرمی دادن به دانشجویان راه یافته بوده است. روانشان شاد پوراندخت خانم گرامی

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics