تاریخ پست:1398/10/16 20:1
اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران برگزار می‌کند

نشست کارشناسی با عنوان کاربرد رنگ‌‌ها و جلوگیری از خوردگی

خبریار امرداد: مهشید شهریاری

سخنرانی کارشناسی اتاق بازرگانی زرتشتیان ایراناتاق بازرگانی زرتشتیان ایران نشست کارشناسی دی‌ماه را با عنوان کاربرد رنگ‌های صنعتی و جلوگیری از خوردگی در صنایع ایران برگزار می‌کند.

ابزار فلزی مانند آهن، فولاد، روی و آلومینیوم به عنوان قطعاتی که در ساختمان، صنایع مختلف و تاسیسات و یا به هنگام ساخت کالاهای مصرفی به کار گرفته می‌شوند با متاثر شدن از محیط پیرامون و بر حسب نوع و خصوصیات مواد خورنده، در مدت کوتاهی آن‌‎چنان آسیب می‌بینند که مصرف و یا تداوم در مصرف آن‌ها، گاه امکان‌ناپذیر است.  برای این که بتوان از آنها برای مدت بیشتری کار گرفت باید با پوشش دادن بوسیله رنگ آنها را محافظت کرد.

مهندس مهربان هخامنشی، کارشناس شیمی و پتروشیمی، در نشست کارشناسی پیرامون کاربرد رنگ‌های صنعتی و جلوگیری از خوردگی در صنایع ایران سخن می‌گوید.

 این سخنرانی شنبه 21 دی‌ماه 1398 خورشیدی از ساعت 19:30 در طبقه‌ی بالای تالار خسروی و محل نشست‌های انجمن زرتشتیان تهران آغاز خواهد شد. همه‌ی زرتشتیان می‌توانند در این سخنرانی شرکت کنند.


تاریخ پست:1398/10/16 20:1 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :288

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics