تاریخ پست:1398/10/22 16:19
در آستانه‌ی نوزدهمین دوره پیکارهای جام وهمن

برگزاری نشست VIS در انجمن یانش‌وران مانتره یزد

خبریار امرداد: مهشید شهریاری

هموندان انجمن یانش‌وران مانتره، برای بالا بردن سطح کیفی پیکارهای تخصصی والیبال جام وهمن نشست VIS را برگزار کردند.

شرکت‌کنندگان در نشست‌های تئوری VIS براساس جدیدترین قوانین فدراسیون جهانی ‌FIVB با روش و سیستم‌های درست گردآوری آمار در رشته‌ی ورزشی والیبال آشنا شدند. برگزاری این نشست در آستانه‌ی نوزدهمین دوره پیکارهای جام وهمن، برای این است که برترین‌های این دوره از جام وهمن با دقت و درستی بیشتر نسبت به سال‌های گذشته گزینش شوند.

انجمن یانش‌وران مانتره نوزدهمین دوره پیکارهای والیبال جام وهمن را روزهای ۲۲ تا ۲۵ بهمن‌ماه 1398 خورشیدی برگزار می‌کند.

فرتور ها رسیده است 

1842


تاریخ پست:1398/10/22 16:19 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :410

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics