تاریخ پست:1398/10/26 21:10
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

استخدام در کادر اداری انجمن زرتشتیان تهرانانجمن زرتشتیان تهران برای تکمیل کادر اداری خود از میان همکیشان، فراخوان استخدام منتشر کرد.

پیرو آگاهی‌رسانی روابط‌عمومی انجمن زرتشتیان تهران از میان همکیشان واجد شرایط نیروی کار با حقوق و مزایای مکفی استخدام می‌شود. عنوان‌های شغلی مورد نیاز به همراه خلاصه وظایف و شرایط در ادامه آمده است:

۱- سرپرست دبیرخانه جهت مدیریت امور اداری و مدیریت ارشد نیروی انسانی کلیه زیر مجموعه ها و دوایر تابعه انجمن، دارای حداقل مدرک کارشناسی ترجیحا در رشته‌های حوزه مدیریت و علوم اداری، حداقل ۳۰ سال سن، آشنا به کامپیوتر و زبان انگلیسی، و اولویتِ دارا بودن سابقه کار مرتبط.
۲- سرپرست آرامگاه قصر فیروزه جهت رسیدگی به امور اداری و مدیریت کارگران خدماتی، از بین همکیشان مرد با حداقل ۳۰ سال سن.
۳- راننده امبولانس آرامگاه.

همکیشان واجد شرایط می‌توانند تا پایان وقت اداری روز هشتم بهمن‌ماه ۹۸ خورشیدی درخواست خود را به همراه مدارک و پیشینه‌ی (:رزومه‌) کاری به دبیرخانه انجمن ارایه دهند.


تاریخ پست:1398/10/26 21:10 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :260

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics